top of page

STEP - Stem to Environmental Problems- Hybrid meeting

A patra întâlnire a proiectului „STEP - Stem to Environmental Problems”, finanțat prin programul Erasmus +, a avut loc între 14 și 18 iunie 2021. Astfel, o echipă din Asociația EDULIFELONG formată din patru formatori și zece tineri a mers într-o vizită de lucru la Institutul Perspective din Bulgaria. Școli și ONG-uri din următoarele țări sunt implicate în proiect: România, Bulgaria, Letonia și Turcia.

În ciuda restricțiilor Covid-19, suntem încă în deschisi în a implementa întâlniri fizice și continuăm cu succes implementarea proiectului nostru. Programul a fost organizat în mod hibrid, combinând atât activități online, cât și activități practice.

Această nouă întâlnire a proiectului a fost o oportunitate excelentă de a face schimb de informații cu elevii din Bulgaria cu privire la problemele de protecție a mediului în general și a fluviului Dunărea în special, care este o graniță naturală între cele două țări. Dar, mai presus de toate, a fost un mod foarte frumos de a dezvolta abilități de comunicare și completează doar imaginea cu privire la complexitatea proiectului.

În concluzie, o săptămână întreagă, poate prea scurtă pentru atâtea activități, o săptămână în care prietenii s-au conectat și toată lumea a învățat ceva nou.

The fourth meeting of the “STEP - Stem to Environmental Problems” project, funded by the Erasmus + program, took place between 14 and 18 June 2021. Thus, a team from the EDULIFELONG Association consisting of four trainers and ten young people paid a working visit to the Institute Perspectives in Svishtov, Bulgaria. Schools and NGOs from the following countries are involved in the project: Romania, Bulgaria, Latvia and Turkey.

Despite the Covid-19 restrictions we are still on board and successfully continue the implementation of our project. The program was organized in a hybrid way, combining both online and practical activities.

This new meeting in the project was an excellent opportunity to exchange information with students in Bulgaria on environmental protection issues in general and the Danube River in particular, which is a natural border between the two countries. But, above all, it was a very nice way to develop communication skills and it only completes the image regarding the complexity of the project.

In conclusion, a full week, maybe too short for so many activities, a week in which friends became connected and everyone learned something new.

Hozzászólások


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page