top of page

"Secure Internet Real Freedom"-students exchange in Ukmerge

Asociația Edulifelong is a partner in the Erasmus + project "Secure Internet, Real Freedom", ref nr 2019-1-HU01-KA201-061212.

From 9th to 13th of May 2022 a team of students and teachers took part in the 4th students exchange, in Lithuania, the city of Ukmerge. The meeting started on May 9, 2022, with a walk to the school in Ukmerge, where we had a warm welcome from the hosts. The artistic program of traditional dances and songs was staged by the students of the school, followed by a tour around and inside the school. An activity session followed: 2 workshops, a practical one in which I learned the art of clay modeling and a theoretical one, in which students realized the phenomenon of Cyberbullying through caricature drawings. Afterwards, the whole group was received by the mayor of Ukmerge, who spoke about the essence of the project: Secure Internet, Real Freedom, but also about the benefits of the Erasmus + program. The day ended with a walk around the center of Ukmerge, discovering the beauties of the place.

The next day consisted of discussions about the illustrated guide - a written book for students about the use of secure internet by teachers and about Training Arduino: "Digital materials to be created by students". The day ended with a trip to Trakai, a visit to the Medieval Castle and its surroundings. On the same day we visited the Lithuanian capital, Vilnius, where I saw the city center cathedral and the Royal Palace of the Grand Dukes. In this tour of the city center we admired the architectural beauty of the buildings, after which we returned to Ukmerge.

On the third day, in the morning, we returned to the school in Ukmerge, where we had practical activities with the robot, on the topic of internet security, as well as other interactive activities. The children made a short film: "The problems and solutions we encounter in everyday life related to the use of secure internet", and the participating teachers were interviewed about the safe usage of the internet. The host country also organized various activities on "Cyberbullying, cyber traps" of students and their families. The day ended with a trip to Anyksciai, a hospitable reception in the Museum Complex, participating in outdoor activities where the group learned traditional dances, but also traditional activities such as making bread and baking it in the wood oven.

The fourth day consisted of a trip to Moletai, where the project partner countries visited the Lithuanian Museum of Ethnocosmology, an impressive experience of the evolution of the Universe and science. We also all visited the lakes around the city, having the opportunity to climb a panoramic place to admire these beauties of nature. In the afternoon we all returned to the hotel, where there were discussions about Information Education "Becoming a Good Digital Citizen" for students and their families. with all participants.

The last day of the program was dedicated to planning the dissemination of this project, impressions on it and the departure of all partner countries.

During the meeting, we also unveiled our game for Mbot.

Our last meeting will be held in Poland where we will prepare our final report.

Asociația Edulifelong este parteneră în proiectul Erasmus + „Secure Internet, Real Freedom”, ref nr 2019-1-HU01-KA201-061212.

În perioada 9-13 mai 2022, o echipă de elevi și profesori a participat la cel de-al 4-lea schimb de elevi, în Lituania, orașul Ukmerge. Întâlnirea a început pe 9 mai 2022, cu o plimbare până la școala din Ukmerge, unde am avut o primire călduroasă din partea gazdelor. Programul artistic de dansuri și cântece tradiționale a fost pus în scenă de către elevii școlii, urmat de un tur în jurul și în interiorul școlii. A urmat o sesiune de activități: 2 ateliere, unul practic în care am învățat arta modelării argilei și unul teoretic, în care elevii și-au dat seama prin desene caricaturale de fenomenul Cyberbullying. Ulterior, întregul grup a fost primit de primarul din Ukmerge, care a vorbit despre esența proiectului: Secure Internet, Real Freedom, dar și despre beneficiile programului Erasmus+. Ziua s-a încheiat cu o plimbare prin centrul orașului Ukmerge, descoperind frumusețile locului.

A doua zi a constat în discuții despre ghidul ilustrat – o carte scrisă pentru elevi despre utilizarea internetului securizat de către profesori și despre programarea Arduino: „Materiale digitale care urmează să fie create de elevi”. Ziua s-a încheiat cu o excursie la Trakai, o vizită la Castelul Medieval și împrejurimile acestuia. În aceeași zi am vizitat capitala Lituaniei, Vilnius, unde am văzut catedrala din centrul orașului și Palatul Regal al Marilor Duci. In acest tur al centrului orasului am admirat frumusetea arhitecturala a cladirilor, dupa care ne-am intors in Ukmerge.

A treia zi, dimineața, la școala din Ukmerge, am avut activități practice cu robotul, pe tema securității pe internet, precum și alte activități interactive. Copiii au realizat un scurtmetraj: „Problemele și soluțiile pe care le întâlnim în viața de zi cu zi legate de utilizarea internetului securizat”, iar profesorii participanți au fost intervievați despre utilizarea în siguranță a internetului. Țara gazdă a organizat și diverse activități pe tema „Cyberbullying, cyber capcane” ale elevilor și familiilor acestora. Ziua s-a încheiat cu o excursie la Anyksciai, o primire ospitalieră în Complexul Muzeal, participând la activități în aer liber în care grupul a învățat dansuri tradiționale, dar și activități tradiționale precum prepararea pâinii și coacerea ei în cuptorul cu lemne.

A patra zi a constat într-o excursie la Moletai, unde echipajele din țările partenere ale proiectului au vizitat Muzeul Lituanian de Etnocosmologie, o experiență impresionantă a evoluției Universului și a științei. Toti am vizitat si lacurile din jurul orasului, avand ocazia sa urcam pe un loc panoramic pentru a admira aceste frumuseti ale naturii. După-amiaza ne-am întors cu toții la hotel, unde au avut loc discuții despre Educația informațională „A deveni un bun cetățean digital” pentru elevii și familiile acestora. cu toți participanții.

Ultima zi a programului a fost dedicată planificării difuzării acestui proiect, impresiilor despre acesta și plecării tuturor țărilor partenere.

În timpul întâlnirii, am dezvăluit și jocul nostru pentru Mbot.

Ultima noastră întâlnire va avea loc în Polonia, unde vom pregăti raportul final.


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page