top of page

Robots in service of humanity- schimb de tineri in Amasya

În perioada 08-15 august 2021 a avut loc cea –a doua mobilitate a proiectului KA1 ”Roboți în serviciul umanității”, 2019-3-HU01-KA105-077500, mobilitate susținută cu prezență fizică în Amasya, Turcia.

În această mobilitate s-au întâlnit elevi și profesori din Ungaria, România și bineînțeles Turcia.


Pe parcursul unei săptămâni, atât elevii cât și profesorii au avut ocazia să-și completeze cunoștințele și să învețe ceva nou despre limbajul Ardunio.

Sesiunea de lucru a debutat cu un joc de spargere a gheții, după care s-au creat grupurile internaționale de lucru. Toate cele 10 echipe au avut la dispoziție laptop-uri, circuite și senzori necesari creării unui roboțel.

Toți elevii au fost serioși, au avut o idee de creare a unui robot și, ajutați de profesorii din Turcia, au reușit ca în ultima zi (sâmbătă) să prezinte fiecare echipă câte un proiect.

În fiecare zi a avut loc o vizită culturală la muzee: Bimarhane, Şehzadeler Müzesi, Aşıklar Müzesi, Amasya Müzesi, Beyazıt Camii, Sabuncuoglu, Tip ve Cerrahi Tarihi Müzesi.

Marți, după prânz, a avut loc ziua tradițională a Ungariei cu gustări și dansuri tradiționale.

Miercuri, echipa din România a aranjat o masă cu gustări tradiționale: zacuscă, dulceață de prune, dulceață de căpșuni, eugenii, bomboane. A urmat un concurs cu întrebări despre România, concurs la care s-au descurcat foarte bine atât echipa din Ungaria cât și echipa din Turcia, scorul fiind foarte strâns. Prânzul s-a terminat cu dansuri specifice României: hora oltenească și sârba.

Vineri toți participanții din proiect au avut parte de o zi de plajă și înot la piscină.

Ziua de sâmbătă a debutat cu un joc de spargere a gheții, după care toți elevii au avut de făcut postere de prezentare a proiectelor fiecărei echipe. A urmat prezentarea proiectelor, a posterelor într-un cadru festiv. A urmat ziua tradițională a Turciei cu mâncăruri tradiționale turcești, dulciuri și desigur dansuri turcești. Elevii din Turcia au întreținut atmosfera cu cântece interpretate de ei atât vocal cât și instrumental.

Ziua de sâmbătă s-a încheiat cu festivitatea de premiere.

A fost o săptămână interesantă, productivă și foarte frumoasă în minunata Amasya, Turcia.


Between August 8-15, 2021, the second mobility of the KA1 project "Robots in the service of humanity" took place, 2019-3-HU01-KA105-077500, a mobility sustained with physical presence in Amasya, Turkey.

Students and teachers from Hungary, Romania and of course Turkey met in this mobility.

Over the course of a week, both students and teachers had the opportunity to complete their knowledge and learn something new about the Arduino language.

The working session began with an ice-breaking game, after which the international working groups were created. All 10 teams had laptops, circuits and sensors needed to create a robot.

All the students were serious, they had an idea to create a robot and, with the help of the teachers from Turkey, they managed to present each project on the last day (Saturday).

Every day there was a cultural visit to museums: Bimarhane, Şehzadeler Müzesi, Aşıklar Müzesi, Amasya Müzesi, Beyazıt Camii, Sabuncuoglu, Tip ve Cerrahi Tarihi Müzesi.

On Tuesday afternoon, the traditional day of Hungary with traditional snacks and dances took place.

On Wednesday, the Romanian team arranged a meal with traditional snacks: zacusca, plum jam, strawberry jam, eugenii and candies. This was followed by a contest with questions about Romania, a contest in which both the Hungarian team and the Turkish team did very well, the score being very close. Lunch ended with dances specific to Romania: Oltenian hora and sarba.

On Friday, all participants in the project had a day at the beach and swimming in the pool.

Saturday started with an ice-breaking game, after which all the students had to make posters presenting the projects of each team. This was followed by the presentation of projects and posters in a festive setting. This was followed by the traditional Turkish day with traditional Turkish food, sweets and of course Turkish dances. The students from Turkey maintained the atmosphere with songs performed by them both vocally and instrumentally.

Saturday ended with the awards ceremony.

It was an interesting, productive and very beautiful week in the wonderful Amasya, Turkey.

Kommentare


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page