top of page

Online work give you more freedom-exchange in Poland

Here we are again in Poland, this time in Wierzchosławice as part of an Erasmus youth project, entitled Online work give you more freedom, ref nr 2020-2-PL01-KA105-082852. From 19.07-26.07.2021 together with other youngsters from Poland, Slovakia, Czech Republic, Lithuania, Bulgaria a team of 8 Romanians have spent a fruitful week. Activities and various tools and elements of non-formal and informal education methods to better understand what means online work.

We started our adventure with shyness and desire to socialize. And although we were full of dreams and wanted to get to know each other, it was difficult for us to get out of our comfort zone after a long period in which many of us have never interacted with such a large group.

So, the first day was dedicated to knowledge and socialization. Specifically, creating meaningful and useful connections between us. To do this we took part in knowledge games, in which we had to interact with each other, thus facilitating the breaking of the barriers and the beginning of conversations.

Thanks to a wide range of group activities whose scope was to foster international communication, we had a great occasion to enhance our social skills, while being fully integrated in a completely multicultural group, based on the principles of tolerance. Thereby, we were able to substantially improve our competences, when it comes to digital skills too, as one of our task was to work with several applications and different sorts of software, which helped to us deepen our knowledge about digital skills to a much greater extent. This experience was profoundly enriching for us, since our international collaboration in a group helped us all overcome all the hypothetical stereotypes, we might have had about each other.

We continued our work during the week and we also enjoyed a short trip to Tarnów. Some of us visited the city for the first time, that's why we went sight seeing. Evenings were dedicated to cultural nights.

As always we had a lot of fun and learnt so many new things.

Many thanks to the polish coordinator and trainers!


Iată-ne din nou în Polonia, de data aceasta la Wierzchosławice ca parte a unui proiect de tineret Erasmus, intitulat Munca online vă oferă mai multă libertate, ref nr 2020-2-PL01-KA105-082852. În perioada 19.07-26.07.2021 împreună cu alți tineri din Polonia, Slovacia, Republica Cehă, Lituania, Bulgaria, o echipă de 8 români au petrecut o săptămână fructuoasă. Activități și diverse instrumente și elemente ale metodelor de educație non-formală și informală pentru a înțelege mai bine ce înseamnă munca online.

Ne-am început aventura cu timiditate și dorință de socializare. Și, deși eram plini de vise și doream să ne cunoaștem, ne-a fost greu să ieșim din zona noastră de confort după o perioadă lungă în care mulți dintre noi nu au interacționat niciodată cu un grup atât de mare.

Așadar, prima zi a fost dedicată cunoașterii și socializării. Mai exact, crearea de conexiuni semnificative și utile între noi. Pentru a face acest lucru, am participat la jocuri de cunoaștere, în care a trebuit să interacționăm între noi, facilitând astfel ruperea barierelor și începutul conversațiilor.

Datorită unei game largi de activități de grup al căror scop era de a încuraja comunicarea internațională, am avut ocazia excelentă de a ne îmbunătăți abilitățile sociale, fiind în același timp complet integrați într-un grup complet multicultural, bazat pe principiile toleranței. Prin urmare, am reușit să ne îmbunătățim substanțial competențele, atunci când vine vorba și de abilitățile digitale, întrucât una dintre sarcinile noastre a fost să lucrăm cu mai multe aplicații și diferite tipuri de software, ceea ce ne-a ajutat să ne aprofundăm cunoștințele despre abilitățile digitale la o măsură. Această experiență a fost profund îmbogățitoare pentru noi, deoarece colaborarea noastră internațională într-un grup ne-a ajutat cu toții să depășim toate stereotipurile ipotetice, pe care le-am fi putut avea unul despre celălalt.

Ne-am continuat munca în timpul săptămânii și ne-am bucurat și de o scurtă călătorie la Tarnów. Unii dintre noi am vizitat orașul pentru prima dată, de aceea am explorat orasul. Serile erau dedicate nopților culturale.

Ca întotdeauna ne-am distrat mult și am învățat atât de multe lucruri noi.

Multe mulțumiri coordonatorului polonez și facilitatorilor!

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page