top of page

Multiplier event for FiNCH project

On the 15th of April 2022, the multiplier event for the Erasmus + Familiy INvolvement in CHildren’s early education and care, ref nr 2019-1-NO01-KA201-060249, funded by the European Union, was organized by Asociatia Edulifelong, with the help of the partner school, Scoala Gimnaziala Voievod Litovoi, in Targu Jiu. The aim was to share our project outcomes with educational professionals working in the area.

During this event, participants had the opportunity to learn about the most recent outcomes from Piloting the proposed activities, as well as the intellectual outputs of the FiNCH project.

The partnership in this project developed different innovative approaches to help schools, students and families/parents to prevent ESL. We have been working with systems, methodology and concrete tools to improve communication between school and families/parents. Finally, the project has developed a software, which will collect data suitable to give schools early warning about students in danger of being an ESL.

One important outcome of this event, was that new professional networks were created. Another outcome was an insight in how important and relevant the content and implementation of FiNCH project was for the participants of the event, based on the feedback received. This event was a strong motivator for Asociatia Edulifelong's staff to continue with pedagogical development projects.

We thank all participants for attending the Multiplier event.

Pe 15 aprilie 2022, evenimentul multiplicator pentru Erasmus + „ Familiy INvolvement in CHildren’s early education and care” , ref nr 2019-1-NO01-KA201-060249, finanțat de Uniunea Europeană, a fost organizat de Asociația Edulifelong, cu ajutorul școlii partenere, Scoala Gimnaziala Voievod Litovoi, in Târgu Jiu. Scopul a fost de a împărtăși rezultatele proiectului nostru cu profesioniștii din domeniul educației care lucrează în zonă.

În cadrul acestui eveniment, participanții au avut ocazia să afle despre cele mai recente rezultate din pilotarea activităților propuse, precum și despre rezultatele intelectuale ale proiectului FiNCH.

Parteneriatul din acest proiect a dezvoltat diferite abordări inovatoare pentru a ajuta școlile, elevii și familiile/părinții să prevină abandonul școlar timpuriu. Am lucrat cu sisteme, metodologii și instrumente concrete pentru a îmbunătăți comunicarea dintre școală și familii/părinți. În cele din urmă, proiectul a dezvoltat un software, care va colecta date adecvate pentru a oferi școlilor o avertizare timpurie cu privire la elevii în pericol de a fi ESL.

Un rezultat important al acestui eveniment a fost crearea de noi rețele profesionale. Un alt rezultat a fost o perspectivă asupra cât de importante și relevante au fost conținutul și implementarea proiectului FiNCH pentru participanții la eveniment, pe baza feedback-ului primit. Acest eveniment a fost un puternic motivator pentru personalul Asociației Edulifelong de a continua proiectele de dezvoltare pedagogică.

Mulțumim tuturor participanților pentru că ne-au fost alături la evenimentul de multiplicare.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page