top of page

Kick off metting for our "M@thgan" Project

This weekend, from 9th to 10th of April 2022, we had our face to face kick off meeting for our latest Erasmus+ Project "M@thgan", 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032641 which has been held in Bucharest, Romania. It was organized by the project coordinator Asociatia Edulifelong and it was attended by two representatives of each partner institutions: Prios Kompetanse AS from Norway, Saygın Eğitimciler veGirişimciler Derneği, from Turkey, Stowarzyszenie NowaKultura i Edukacja from Poland, Innovation Frontiers IKE from Greece and EDU lab from Italy.

This 24-month project started on February 1st 2022 and it’s funded under the Erasmus + program "Cooperation partnerships in school education” of the European Commission.

The main aims of the M@THGAN project are

-to gain a positive attitude towards mathematics and to change the teaching way of Mathematics.

-to show the students that Math is everywhere in our surroundings and if we want to understand Mathematics, we can find it in our daily lives.

During the project, the partners will jointly work on 3 main project results: R1 - "Classroom Activities Guide – How can Teachers Involve Technology, Games and Art into Mathematics Teaching" , R2-" M@THGAN Game” with printed and online version and R3- “MOOC M@THGAN Platform - Online Teacher Training Course".

During this first face to face meeting all participants have had the chance to get to know each other better, and also to immediately get to the heart of the project, planning the actions to be carried out and dividing the tasks among all the partners. We have agreed upon the logo to be used for the project and the color pallet that will shape the visual image. We have discussed about the dissemination, management, evaluation and monitoring and learnt how to use the Follow up platform, for reporting, evaluation and for posting on the project's website.

During the second day we were also very productive. Our working groups have been doing a lot of brainstorming that helped us shape the future project results.

More information on expected results, activities, events, materials and partners involved will be available on the official project website (in progress: https://www.mathgan.eu ) and Facebook, Twitter and Instagram of the project.

În acest weekend, din 9 până în 10 aprilie 2022, am avut întâlnirea față în față pentru cel mai recent proiect Erasmus+ „M@thgan”, 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032641, care a avut loc în București, România . Acesta a fost organizată de coordonatorul proiectului Asociația Edulifelong și au participat doi reprezentanți ai fiecărei instituții partenere: Prios Kompetanse AS din Norvegia, Saygın Eğitimciler veGirișimciler Derneği, din Turcia, Stowarzyszenie NowaKultura i Edukacja din Polonia, Innovation Frontiers IKE din Grecia și EDU lab din Italia.

Acest proiect de 24 de luni a început la 1 februarie 2022 și este finanțat în cadrul programului Erasmus + „Parteneriate de cooperare în educația școlară” al Comisiei Europene.

Obiectivele principale ale proiectului M@THGAN sunt:

-să dobândească o atitudine pozitivă față de matematică și să schimbe modul de predare a matematicii.

-să le arătăm elevilor că Matematica este peste tot în împrejurimile noastre și dacă vrem să înțelegem Matematica, o putem găsi în viața de zi cu zi.

În cadrul proiectului, partenerii vor lucra împreună la 3 rezultate principale ale proiectului: R1 - „Ghid de activități în clasă – Cum pot profesorii să implice tehnologia, jocurile și arta în predarea matematicii” , R2- „Jocul M@THGAN” cu versiunea tipărită și online și R3- „Platforma MOOC M@THGAN - Curs online de formare a profesorilor”.

În cadrul acestei prime întâlniri față în față, toți participanții au avut șansa de a se cunoaște mai bine și, de asemenea, de a ajunge imediat în centrul proiectului, planificând acțiunile de realizat și împărțind sarcinile între toți partenerii. Am convenit asupra logo-ului care va fi folosit pentru proiect și paleta de culori care va modela imaginea vizuală. Am discutat despre diseminare, management, evaluare și monitorizare și am învățat cum să folosim platforma Follow-up, pentru raportare, evaluare și pentru postarea pe site-ul proiectului.

Și a doua zi am fost foarte productivi. Grupurile noastre de lucru au făcut mult brainstorming care ne-a ajutat să modelăm rezultatele viitoare ale proiectului.

Mai multe informații despre rezultatele așteptate, activități, evenimente, materiale și parteneri implicați vor fi disponibile pe site-ul oficial al proiectului (în lucru: https://www.mathgan.eu ) și pe paginile de Facebook, Twitter și Instagram ale proiectului.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page