top of page

Kick off meeting for LEAD project

On Thursday August 18 2022, the LEAD project team gathered online for the kick-off of this new project we are just starting to implement.

LEAD- Learning in Difficult times is a KA210-ADU - Small-scale partnerships in adult education, ref nr. 2021-2-TR01-KA210-ADU-000050028. The project, with a duration of 24 months, was submitted and approved by the Turkish National Agency and comprises a transnational collaboration among European organizations from five European countries (Finland, Romania, Ireland and Italy), under the coordination of Sakarya University, from Turkey.

After the welcome from the coordinator of the project, each of the partners presented briefly their organizations and themselves. This way, the attendees had the opportunity to meet more in deep their colleagues and their organizations.

Mostly familiar faces, but some new members that we are happy to join the project team.

After this start, we have discussed more technical issues such as the future contracts, budget allocation, reporting and future activities.

Looking forward to the next meetings online to review the progress of the work and hopefully we will meeting face to face in Sakarya in November 2022.

Joi, 18 august 2022, echipa de proiect LEAD s-a reunit online pentru lansarea acestui nou proiect pe care tocmai începem să îl implementăm.

"LEAD- Learning in Difficult times" este un proiect de tip KA210-ADU - Parteneriate la scară mică în educația adulților, ref nr. 2021-2-TR01-KA210-ADU-000050028. Proiectul, cu o durată de 24 de luni, a fost depus și aprobat de Agenția Națională Turcă și cuprinde o colaborare transnațională între organizații europene din cinci țări europene (Finlanda, România, Irlanda și Italia), sub coordonarea Universității Sakarya, din Turcia. .

După întâmpinarea coordonatorului proiectului, fiecare dintre parteneri și-a prezentat pe scurt organizațiile și ei înșiși. În acest fel, participanții au avut ocazia să-și cunoască mai în profunzime colegii și organizațiile lor.

În cea mai mare parte, fețe cunoscute, dar câțiva membri noi pe care suntem bucuroși să ne alăturăm echipei de proiect.

După acest început, am discutat mai multe aspecte tehnice, cum ar fi viitoarele contracte, alocarea bugetului, raportarea și activitățile viitoare.

Așteptăm cu nerăbdare următoarele întâlniri online pentru a analiza progresul lucrării și sperăm că ne vom întâlni față în față la Sakarya în noiembrie 2022.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page