top of page

KICK-OFF MEETING FOR ERASMUS+ PROJECT RESET

On Monday 31st May 2021, at 3 pm, the consortium of the project REinventing School Education Toward a digital world (RESET) held an online kick-off meeting to start the project and set the future actions for its proper implementation.

RESET is a 24-month project co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union the project aims to:

1. Create methods, tools and guidelines within digital pedagogical competences among educators.

2. Create knowledge about and development of guidelines for practical use of open educational resources and equip teachers with the skills / knowledge of developing their own digital materials.

3. Create easy to use and secure E-Communication tool for improved communication between school and home, which require a minimum of digital skills to implement by both schools, teachers, students and parents.

4. Create and promote the European label “Digital Friendly Schools”, a certification for the schools that apply the guidelines developed inside the project. The three former outputs will bring to the definition of a set of requirements and steps for acquiring this recognition!

The collaborative partnership, coordinated by the VEKSTTORGET MARKED AS – (Norway), includes the following partners which participated in the meeting:

  • Prios Kompetanse AS- Norway

  • Verdal videregående skole- Norway

  • VALUEME LTD - Bulgaria

  • GENERAL DIRECTORATE OF SECONDARY EDUCATION -Turkey

  • EDULAB- Italy

  • Asociatia Edulifelong- Romania

Luni, 31 mai 2021, la ora 15.00, consorțiul proiectului REinventarea educației școlare către o lume digitală (RESET) a organizat o reuniune de lansare online pentru a începe proiectul și a stabili acțiunile viitoare pentru implementarea corectă a acestuia.

RESET este un proiect de 24 de luni cofinanțat de programul Erasmus + al Uniunii Europene, proiectul urmărind:

1. Crearea de metode, instrumente și linii directoare în cadrul competențelor pedagogice digitale în rândul educatorilor.

2. Crearea de cunoștințe despre și dezvoltarea de orientări pentru utilizarea practică a resurselor educaționale deschise și dotarea profesorilor cu abilitățile / cunoștințele de a dezvolta propriile lor materiale digitale.

3. Crearea unui instrument de comunicare electronică ușor de utilizat și sigur pentru o comunicare îmbunătățită între școală și casă, care necesită un minim de abilități digitale pentru a fi implementat de către școli, profesori, elevi și părinți.

4. Crearea și promovarea etichetei europene „Digital Friendly Schools”, o certificare pentru școlile care aplică liniile directoare elaborate în cadrul proiectului. Cele trei rezultate anterioare vor duce la definirea unui set de cerințe și pași pentru dobândirea acestei recunoașteri!

Parteneriatul de colaborare, coordonat de VEKSTTORGET MARKED AS - (Norvegia), include următorii parteneri care au participat la întâlnire:

Prios Kompetanse AS- Norvegia

Verdal videregående skole- Norvegia

VALUEME LTD - Bulgaria

DIRECȚIA GENERALĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR -Turcia

EDULAB- Italia

Asociatia Edulifelong- Romania

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page