top of page

Kick-off meeting for EARS in Ferrara, Italy

The Kick-off meeting of project the Erasmus+ project EARS took place in Ferrara, Italy from 24 to 25 March. The European Project EARS "Educational Agreement as a Response to School Dropout", ref nr 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032619, in which our organization participates, has been funded with support from the European Commission and will be implemented during 01.12.2021 – 30.11.2024 . Nowadays, School Dropout is unfortunately an intensifying phenomenon, as more and more young people are forced to make this decision for various reasons. The project aims to create a framework of educational activities, incorporating new learning methods, educational procedures and innovative practices in order to help minimize this phenomenon.

The purpose of the meeting was to get acquainted with partners' organizations that work together to achieve the goals of the project and to plan upcoming activities and events for the project.

We are grateful to all the partners and especially the hosts who made sure to create a wonderful collaborative experience. We had a warm welcoming from the local municipality of Coparo, and great hospitality from the coordinators!

Reuniunea de lansare a proiectului Erasmus+ EARS a avut loc la Ferrara, Italia, în perioada 24-25 martie. Proiectul european EARS „Educational Agreement as a Response to School Dropout”, ref nr 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032619, la care organizația noastră participă, a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene și va fi implementat în perioada 01.12. .2021 – 30.11.2024 . În zilele noastre, abandonul școlar este, din păcate, un fenomen care se intensifică, din ce în ce mai mulți tineri fiind nevoiți să ia această decizie din diverse motive. Proiectul își propune să creeze un cadru de activități educaționale, încorporând noi metode de învățare, proceduri educaționale și practici inovatoare pentru a contribui la minimizarea acestui fenomen.

Scopul întâlnirii a fost de a face cunoștință cu organizațiile partenerilor care lucrează împreună pentru a atinge obiectivele proiectului și pentru a planifica activitățile și evenimentele viitoare pentru proiect.

Suntem recunoscători tuturor partenerilor și mai ales gazdelor care s-au asigurat că vor crea o experiență de colaborare minunată. Am avut o primire călduroasă din partea primăriei Coparo și o ospitalitate deosebită din partea coordonatorilor!Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page