top of page

Far Beyond The Barriers- 1st TPM of a new Erasmus+ project

On July 4th 2022, Asociatia Edulifelong joined the 1st Transnational Project Meeting of Far Beyond the barriers, a project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Commission, with the reference number: 2021-2-PL01-KA220-SCH000048936, which brings together 4 Partners from 3 different countries (Poland, Turkey and Romania).

"Far Beyond the barriers" project, aims to provide inclusive and equitable quality education and to promote lifelong learning for all.

Representatives of the partner institutions from Istanbul and Ankara from Turkey, and Asociatia Edulifelong from Târgu Jiu, Romania were hosted by Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. On Monday morning, on behalf of the Mayor of Pułtusk, we were received by the Secretary in the field of education of the City, Mrs. Patrycja Kazimierczak.

The Secretary, after a brief history of our city, wished us a successful and fruitful stay.

Partnership agreements were signed between the Public Primary School No. 4 in Pułtusk - the project coordinator, and partner institutions.

During the meeting, the consortium discussed about the overall project implementation schedule, defining timelines and respective duties. We have also defined the directions and principles of cooperation as well as the scope of the LTTs (trainings), as well as a detailed schedule of activities have been established.

In the project, Asociatia Edulifelong brings its consolidated experience and expertise as a private provider of trainings for teachers and adult education services. Asociatia Edulifelong will contribute to the development of R2, an online course entitled "Breaking down the barriers in inclusive education" which will help to meet a real demand in European classrooms where diversity of students is only increasing, making the need for inclusion necessary for proper functioning and optimal progress.

For further information follow FBB project on: https://www.facebook.com/farbeyondthebarriers

În data de 4 iulie 2022, Asociația Edulifelong a participat Ia Întâlnirea Transnațională a Proiectului Far Beyond the Barriers, proiect cofinanțat de Programul Erasmus+ al Comisiei Europene, cu numărul de referință: 2021-2-PL01-KA220-SCH000048936, care aduce împreună 4 Parteneri din 3 țări diferite (Polonia, Turcia și România).

Proiectul „Far Beyond the Barriers” își propune să ofere o educație de calitate incluzivă și echitabilă și să promoveze învățarea pe tot parcursul vieții pentru toți.

Reprezentanții instituțiilor partenere din Istanbul și Ankara din Turcia și Asociația Edulifelong din Târgu Jiu, România au fost găzduiți de Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. Luni dimineață, în numele primarului din Pułtusk, am fost primiți de consilierul in domeniul educatiei al orașului, doamna Patrycja Kazimierczak. După o scurtă istorie a orașului nostru, ne-a urat un sejur reușit și fructuos.

Au fost semnate acorduri de parteneriat între Școala Primară Publică Nr. 4 din Pułtusk - coordonatorul proiectului și instituțiile partenere.

În cadrul întâlnirii, consorțiul a discutat despre programul general de implementare a proiectului, definirea termenelor și sarcinile respective ale fiecarui partener. De asemenea, am definit direcțiile și principiile cooperării, precum și domeniul de aplicare al LTT-urilor (cursuri de formare), precum și un program detaliat al activităților.

În cadrul proiectului, Asociația Edulifelong își aduce experiența și expertiza consolidată ca furnizor privat de traininguri pentru profesori și servicii de educație pentru adulți. Asociația Edulifelong va contribui la dezvoltarea R2, un curs online intitulat „Dărâmarea barierelor în educația incluzivă” care va contribui la satisfacerea unei cereri reale în sălile de clasă europene în care diversitatea eleviilor este în creștere, făcând nevoia de incluziune necesară pentru un funcționare și progres optim.

Pentru mai multe informații, urmăriți proiectul FBB pe: https://www.facebook.com/farbeyondthebarriers


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page