top of page

Erasmus+ Grant awarded to Asociatia Edulifelong and their partners for M@THGAN project

Asociatia Edulifelong's team is happy to announce that the European Union, through Romanian NA has granted an Erasmus+ KA220 grant for M@THGAN- Effective Ways of Teaching Mathematics through Technology ,Game, Art and Nature, 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032641 to be implemented during 2022-2024. Together with 5 partners, Asociatia Edulifelong will use this grant to show that Mathematics is somehow an universal language that will help our kids to break any learning barriers, within the partner countries. The partners are Saygın Eğitimciler ve Girişimciler Derneği (Turkey), Prios Kompetanse AS (Norway), EDU lab (Italy), Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja(Poland), and Innovation Frontiers IKE (Greece).

This project's objective is to develop, test, pilot, implement and disseminate learning activities for teaching mathematics in and outside the traditional classrooms, with a particular focus on students that are struggling to pass in math and science, and also to provide teacher training for mathematic teachers, enabling them to use and and create more materials, games and other resources that provide the students with motivation to learn mathematics even if they face difficulties and or have special educational needs.

The concrete objectives of our project are the following:

-to consolidate the professional profile of teachers and trainers for the teaching of Mathematics skills in Primary and Secondary Schools

-to strengthen the development of STEAM competences, in particular mathematic, scientific, technological, digital, linked to creativity and innovation, for Primary and Secondary School students

-to share positive experiences and innovative practices in the math teaching practice, based on the networking practice in Europe

-to cooperate with partners in order to improve the way math is being taught in Europe

-To develop a Classroom activities guideline for teachers

-To develop a M@THGAN game

-To develop a MOOC M@THGAN

To Achieve of our desired objectives, we planned 3 TPM, 4 LTT,6 Multiplier Event for promoting results such as

Classroom activities guideline for teachers(R1), M@THGAN game (R2), and MOOC M@THGAN ( R3) and local

activities such as field trips for using museums, galleries as educational value, outdoor activities, local workshops to teach other Math teachers after each LTT, Designing a Math games corner in schools and dissemination activities.

Echipa Asociației Edulifelong este bucuroasă să anunțe că Uniunea Europeană, prin AN din România, a acordat un grant Erasmus+ KA220 pentru M@THGAN- Modalități eficiente de predare a matematicii prin tehnologie, joc, artă și natură, 2021-1-RO01-KA220-SCH- 000032641 care urmează să fie implementat în perioada 2022-2024. Împreună cu 5 parteneri, Asociația Edulifelong va folosi acest grant pentru a arăta că matematica este într-un fel o limbă universală care îi va ajuta pe copiii noștri să depășească orice bariere de învățare, în țările partenere. Partenerii sunt Saygın Eğitimciler ve Girişimciler Derneği (Turcia), Prios Kompetanse AS (Norvegia), EDU lab (Italia), Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja (Polonia) și Innovation Frontiers IKE (Grecia).

Obiectivul acestui proiect este de a dezvolta, testa, pilota, implementa și disemina activități de învățare pentru predarea matematicii în și în afara sălilor de clasă tradiționale, cu un accent deosebit pe elevii care se luptă să promoveze matematica și științele și, de asemenea, să ofere formarea profesorilor de matematică, permițându-le să utilizeze și să creeze mai multe materiale, jocuri și alte resurse care oferă elevilor motivație pentru a învăța matematica chiar dacă se confruntă cu dificultăți și/sau au nevoi educaționale speciale.

Obiectivele concrete ale proiectului nostru sunt următoarele:

-să consolideze profilul profesional al profesorilor și formatorilor pentru predarea competențelor de matematică în școlile primare și gimnaziale;

-să consolideze dezvoltarea competențelor STEAM, în special matematice, științifice, tehnologice, digitale, legate de creativitate și inovare, pentru elevii din ciclul primar și gimnazial

-să împărtășească experiențe pozitive și practici inovatoare în practica de predare a matematicii, bazate pe practica in rețeua noastra din Europa

-să coopereze cu partenerii pentru a îmbunătăți modul în care matematica este predată în Europa

-să elaboreze un ghid de activități în clasă pentru profesori

-de a dezvolta un joc M@THGAN

-de a dezvolta un MOOC M@THGAN

Pentru a atinge obiectivele dorite, am planificat 3 TPM, 4 LTT, 6 Evenimente de multiplicare pentru promovarea rezultatelor precum: Ghidul activităților în clasă pentru profesori (R1), jocul M@THGAN (R2) și MOOC M@THGAN (R3) și local activități precum excursii pe teren pentru utilizarea muzeelor, galeriilor ca valoare educațională, activități în aer liber, ateliere locale pentru a preda alți profesori de matematică după fiecare LTT, proiectarea unui colț de jocuri matematice în școli și activități de diseminare.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page