top of page

Engage Your Students with an Exciting Earthquake Lesson!

Are you looking for a fun and educational way to teach your students about earthquakes? Our earthquake lesson and activity are perfect for engaging students in learning about tectonic plates, seismic waves, the Richter Scale, and more!

Our lesson includes interactive activities and simulations, such as building structures to withstand earthquakes, and a math investigation related to measuring the impact of seismic waves on buildings.

To further enhance the learning experience, we've also included an earthquake trivia, and a reflective activity for students to assess their own learning and set goals for future learning.

With our comprehensive lesson plan and activity, you'll have everything you need to make learning about earthquakes an exciting and memorable experience for your students.

So why wait? Download the activity toolkit today and discover a new way to engage your students in learning about natural disasters!

EN Earthquake hunters
.pdf
Download PDF • 2.23MB

Căutați o modalitate distractivă și educativă de a-ți învăța elevii despre cutremure? Lecția și activitatea noastră privind cutremurele sunt perfecte pentru a-i implica pe elevi în a învăța despre plăcile tectonice, undele seismice, scara Richter și multe altele!

Lecția noastră include activități și simulări interactive, cum ar fi structuri de construcție care să reziste la cutremure și o investigație matematică legată de măsurarea impactului undelor seismice asupra clădirilor.

Pentru a îmbunătăți și mai mult experiența de învățare, am inclus, de asemenea, un trivia despre cutremur și o activitate de reflecție pentru ca elevii să își evalueze propria învățare și să stabilească obiective pentru învățarea viitoare.

Cu planul și activitatea noastră cuprinzătoare de lecție, veți avea tot ce aveți nevoie pentru a face din învățarea despre cutremure o experiență interesantă și memorabilă pentru studenții dvs.

Deci, de ce să așteptați? Descărcați setul de instrumente pentru activități astăzi și descoperiți o nouă modalitate de a-ți implica elevii în a afla despre dezastrele naturale!

RO Vânători de cutremure
.pdf
Download PDF • 2.23MB

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page