top of page

Closing TPM for Secure Internet, Real Freedom

The Secure Internet, Real Freedom (2019-1-HU01-KA201-061212) project’s Closing TPM took place in Chestohova, Poland.

All partners met on May 30 and thoroughly discussed all aspects of the project’s implementation, including learning outcomes for both young students and their teachers. The meeting was aimed at summarizing the work in the project and its promotion. Tasks completed so far, mobility, intellectual products were discussed, further work was pointed out in order to disseminate the project products. Together we visited Jasna Góra to get to know the culture, tradition and historical past.

We have concluded our collaboration on the best terms possible!!

Intalnirea transnationala de închidere a proiectului Secure Internet, Real Freedom (2019-1-HU01-KA201-061212) a avut loc în Chestohova, Polonia.

Toți partenerii s-au întâlnit pe 30 mai și au discutat în detaliu toate aspectele implementării proiectului, inclusiv rezultatele învățării atât pentru tinerii elevi, cât și pentru profesorii acestora. Întâlnirea a avut ca scop sintetizarea activitătilor din proiect și promovarea acestuia. S-au discutat sarcini finalizate până acum, mobilitatile, produsele intelectuale, au fost semnalate lucrări ulterioare în vederea diseminării produselor proiectului. Împreună am vizitat Jasna Góra pentru a cunoaște cultura, tradiția și trecutul istoric.

Ne-am încheiat colaborarea în cele mai bune condiții posibile!!

Commenti


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page