top of page

Closing meeting for the FINCH project

On March 7th 2022 our final transnational meeting of the Erasmus+ FINCH project, started at Villa Fernandes in Portici. This last meeting, with physical presence, allowed us to share the work done and the results achieved in these almost three years of activity. It was nice to collaborate, learn from each other and grow together, thanks to all the partners from the schools and associations from Norway, Portugal, Romania, Italy and Turkey. Our project meeting included a visit at the I.C. "Aldo Moro" , where the students of the IC "Aldo Moro" welcomed us with a musical and dancing show.

The Agenda continued with sharing the experiences and products developed together and planning the final national events, which will led to the final realization of the FINCH project.

We have concluded that the FINCH project, has developed a number of good practical tools to strengthen the cooperation between school and home. It was impressive to see how the school with scarce resources worked in many ways to strengthen parent involvement.

Check out www.finch-project.eu for some great tips!

Pe 7 martie 2022, ultima noastră întâlnire transnațională a proiectului Erasmus+ FINCH, a început la Villa Fernandes din Portici. Această ultimă întâlnire, cu prezență fizică, ne-a permis să împărtășim munca depusă și rezultatele obținute în acești aproape trei ani de activitate. A fost frumos să colaborăm, să învățăm unii de la alții și să creștem împreună, mulțumită tuturor partenerilor din școlile și asociațiile din Norvegia, Portugalia, România, Italia și Turcia. Întâlnirea noastră de proiect a inclus o vizită la I.C. „Aldo Moro” , unde elevii IC „Aldo Moro” ne-au întâmpinat cu un spectacol muzical și de dans.

Agenda a continuat cu împărtășirea experiențelor și produselor dezvoltate împreună și planificarea evenimentelor naționale finale, care vor duce la realizarea finală a proiectului FINCH.

Am ajuns la concluzia că proiectul FINCH a dezvoltat o serie de instrumente practice bune pentru a consolida cooperarea dintre școală și casă. A fost impresionant să vedem cum școala cu resurse limitate a funcționat în multe feluri pentru a consolida implicarea părinților.

Vizitați www.finch-project.eu pentru câteva sfaturi grozave!תגובות


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page