top of page

BRIDGE- A new Erasmus+ KA220-SCH project approved

Asociatia Edulifelong, always involved in educational projects meant to improve the current system, is proud to announce its involvement in a new Erasmus+ project titled BRIDGE, ref nr.2022-1-IT02-KA220-SCH-000089154 . The project, with a duration of 36 months, was submitted and approved by the Italian National Agency and comprises a transnational collaboration among European organizations from European countries such as Belgium, Romania, Italy, Slovenia, Spain, Serbia and others, under the coordination of IRECOOP ALTO ADIGE SŰDTIROL, from Bolzano, Italy. It has been awarded with 93 points and a total grant of 400.000 Euro.

The aim of the BRIDGE project is to counteract the drop-out factor caused by the chain of causes consisting of a rigid school system-a lack in the development of social skills-negative relations-negative mood, by developing a model for the integration of school’s teacher methods and other educator’s figures that work in the class’s methods.

The model developed by BRIDGE aims at the integration between the development of key competence in Literacy competence, Multilingual competence, Mathematical competence and competence in science, technology and engineering (usually taught by school’s teacher) and the development of key competences in Personal, social and learning to learn, Civic competence, Entrepreneurship (normally taught through the intervention and support of external educative figures).

Asociația Edulifelong, mereu implicată în proiecte educaționale menite să îmbunătățească sistemul actual, este mândră să își anunțe implicarea într-un nou proiect Erasmus+ intitulat BRIDGE, ref nr.2022-1-IT02-KA220-SCH-000089154 . Proiectul, cu o durată de 36 de luni, a fost depus și aprobat de Agenția Națională Italiană și cuprinde o colaborare transnațională între organizații europene din țări europene precum Belgia, România, Italia, Slovenia, Spania, Serbia și altele, sub coordonarea IRECOOP ALTO ADIGE SŰDTIROL, din Bolzano, Italia. A fost evaluat cu 93 de puncte și alocat cu un grant total de 400.000 de euro.

Scopul proiectului BRIDGE este de a contracara factorul abandonului școlar cauzat de lanțul de cauze constând într-un sistem școlar rigid-lipsa dezvoltării abilităților sociale-relații negative-dispoziție negativă, prin dezvoltarea unui model de integrare a metodele profesorului școlii și alte figuri ale educatorului care funcționează în metodele clasei.

Modelul dezvoltat de BRIDGE vizează integrarea între dezvoltarea competențelor cheie în competența de alfabetizare, competența multilingvă, competența și competența matematică în știință, tehnologie și inginerie (predată de obicei de profesorul școlii) și dezvoltarea competențelor cheie în domeniul personal, social și învățarea de a învăța, competența civică, spiritul antreprenorial (predat în mod normal prin intervenția și sprijinul unor personalități educaționale externe).

Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page