top of page

2nd Transnational Project Meeting of With a little help... Erasmus+ Project

On Monday 14 February and Tuesday 15 February 2022, the 3rd Transnational project meeting of the Erasmus+ project "With a little help..." Erasmus+ Project, ref nr 2020-1-PL01-KA226- SCH-095510 took place in a blended format. Host of the meeting was Asociatia Edulifelong, from Targu Jiu, Romania.

Representatives of six partners from Belgium, Poland, Spain, Bulgaria, Portugal and Romania participated in this very fruitful meeting attending physically, while the Turkish partner has joined us online, due to severe whether conditions.

During this second transnational project meeting of the consortium, the project’s progress was discussed through its Gantt Chart and all progress done on outputs and other activities was discussed. Then, next steps and deadlines for Intellectual Output 1, 2 and 3 were discussed, as well as the upcoming dissemination activities and Interim Report.

Before closing this meeting, the consortium planned the next LTT in Bulgaria, agreeing to the venue of the activities, as well as the content of the training.

The partners were very enthusiastic and active during the meeting and important decisions were made regarding its progress.

Luni 14 februarie și marți 15 februarie 2022 a avut loc a treia întâlnire transnațională de proiect a proiectului Erasmus + „Cu puțin ajutor...” Proiectul Erasmus +, ref nr 2020-1-PL01-KA226-SCH-095510 in format hibrid. Gazda intalnirii a fost Asociatia Edulifelong, din Targu Jiu, Romania

Reprezentanți a șase parteneri din Belgia, Polonia, Spania, Bulgaria, Portugalia și România au participat la această întâlnire foarte fructuoasă participând fizic, în timp ce partenerul turc ni s-a alăturat online, din cauza condițiilor severe.

În cadrul acestei a doua întâlniri transnaționale de proiect a consorțiului, progresul proiectului a fost discutat prin Diagrama Gantt și au fost discutate toate progresele realizate în ceea ce privește rezultatele și alte activități. Apoi, s-au discutat următorii pași și termenele limită pentru Produsele Intelectuale 1, 2 și 3, precum și activitățile viitoare de diseminare și Raportul Interimar.

Înainte de a închide această întâlnire, consorțiul a planificat următoarea LTT în Bulgaria, fiind de acord cu locul de desfășurare a activităților, precum și cu conținutul instruirii.

Partenerii au fost foarte entuziaști și activi în timpul întâlnirii și au fost luate decizii importante cu privire la progresul acesteia.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page