top of page

2nd TPM in Viterbo, Italy for Secure Internet, Real Freedom

Finally after a long period of organizing online meetings, we have managed to arrange an international meeting for our project, Secure Internet Real freedom (Project number: 2019-1-HU01-KA201-061212). It took place in Viterbo, Italy from 9 to 11 September 2021.

During the meeting we have talked about the 2nd LTTA in Hungary, about the students' preparation, about the dissemination of ebook's stories.

We have fixed the dates for the 3rd and 4th LTTA also. We talked about the national Facebook pages, the tasks for the future period. We talked about the cooperation opportunity for the next Erasmus+ deadline. We had a brainstorming about the new project idea also.

During the LTTA we talked about the work done so far and the actual state of the Intellectual outputs (Guidebook for the students, for the teachers, and for the parents). Unfortunately our Turkish partners couldn't participated at this meeting, because of the Italian government's COVID regulations.

În sfârșit, după o lungă perioadă de organizare de întâlniri online, am reușit să organizăm o întâlnire internațională pentru proiectul nostru, Secure Internet Real freedom (Număr proiect: 2019-1-HU01-KA201-061212). A avut loc la Viterbo, Italia, în perioada 9-11 septembrie 2021.

În cadrul întâlnirii am vorbit despre cel de-al 2-lea LTTA din Ungaria, despre pregătirea studenților, despre diseminarea poveștilor ebook-ului.

De asemenea, am stabilit datele pentru al 3-lea și al 4-lea LTTA. Am vorbit despre paginile naționale de Facebook, sarcinile pentru perioada viitoare. Am vorbit despre oportunitatea de cooperare pentru următorul termen limită Erasmus+. Am avut și un brainstorming despre noua idee de proiect.

În cadrul LTTA am vorbit despre munca depusă până acum și despre starea reală a rezultatelor intelectuale (Ghid pentru elevi, pentru profesori și pentru părinți). Din păcate, partenerii noștri turci nu au putut participa la această întâlnire, din cauza reglementărilor guvernului italian COVID.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page