top of page

WELCOME TO THE 1ST EDITION OF THE EARS PROJECT NEWSLETTER

We are very happy to share the first issue of the EARS Newsletter. This first issue explains the vision and goals of the project, introduces members of our team, provides an overview of the Results we plan to develop, and shows some of the events attended as well as future events where EARS will be present.

EARS- Educational Agreement as a Response to School Dropout is a three years project, funded through the Erasmus+ Cooperation partnerships in school education. It is intended to be an anti-school dropout programme with a high social inclusive attitude.

We hope you enjoy reading it!

1st Ears Newsletter
.pdf
Download PDF • 3.30MB

Suntem foarte bucuroși să vă împărtășim primul număr al Newsletter-ului EARS. Acest prim număr explică viziunea și obiectivele proiectului, prezintă membrii echipei noastre, oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor pe care intenționăm să le dezvoltăm și arată câteva dintre evenimentele la care a participat, precum și evenimentele viitoare la care EARS va fi prezent.

EARS- Educational Agreement as a Response to School Dropout este un proiect de trei ani, finanțat prin parteneriatele de cooperare Erasmus+ în educația școlară. Se dorește a fi un program anti-abandon școlar cu o atitudine social incluzivă ridicată.

Sperăm să-l citiți cu plăcere!

Kommentare


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page