top of page

We are starting the Erasmus Plus project: Far Beyond the barriers

Recently, we have had the first meeting of the #FBB project, a project, in the sector School Education, funded by the Polish NA , with the reference number: 2021-2-PL01-KA220-SCH000048936.

In this project, Asociatia Edulifelong, embarks on a beautiful initiative, during the next two years, under the coordination of Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, having as partners Saygın Eğitimciler ve Girişimciler Derneği, from Istanbul, Turkey and Genc Girisim Egitim Genclik Ve Spor Kulübü Dernegi, from Ankara, Turkey.

Within the scope of the "Far Beyond the barriers" project, we will aim to provide inclusive and equitable quality education and to promote lifelong learning for all.

We will focus on the inclusion of students with learning disabilities in quality education. First of all, we aim to raise awareness of the society that individuals, regardless of their learning difficulties (dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, ADHD, etc.), can receive education in the same school, in the same environment as their peers who do not have learning disabilities.

It was a fruitful meeting as we were able to set up deadlines for the first activities and we have got to know each other better!

We will be having our first face to face meeting in July in Poland.

Recent, am avut prima întâlnire a proiectului #FBB, un proiect, în sectorul Educației școlare, finanțat de AN poloneză, cu numărul de referință: 2021-2-PL01-KA220-SCH000048936.

În acest proiect, Asociația Edulifelong, pornește într-o inițiativă frumoasă, în următorii doi ani, sub coordonarea Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, având ca parteneri pe Saygın Eğitimciler ve Girişimciler Derneği, din Istanbul, Turcia, și Genc Girisim Egitim Genclik Ve Spor Kulübü Dernegi, din Ankara, Turcia.

În cadrul proiectului „Far Beyond the Barriers”, vom urmări să oferim o educație de calitate incluzivă și echitabilă și să promovăm învățarea pe tot parcursul vieții pentru toți.

Ne vom concentra pe includerea elevilor cu dificultăți de învățare în educația de calitate. În primul rând, ne propunem să conștientizăm societatea că indivizii, indiferent de dificultățile lor de învățare (dislexie, discalculie, disgrafie, ADHD etc.), pot primi educație în aceeași școală, în același mediu ca și colegii lor care nu au dificultăți de învățare.

A fost o întâlnire fructuoasă pentru că am putut stabili termene limită pentru primele activități și ne-am cunoscut mai bine!

Vom avea prima întâlnire față în față în iulie, în Polonia.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page