top of page

Transnational Project Meeting of With a little help... Erasmus+ Project

On Monday 3 October and Tuesday 4 October 2022, the 3rd Transnational project meeting of the Erasmus+ project "With a little help..." Erasmus+ Project, ref nr 2020-1-PL01-KA226- SCH-095510 took place in Porto, Portugal.

In this meeting of the project, the partners of the seven involved countries Belgium, Poland, Spain, Bulgaria, Portugal, Turkey and Romania debated the Intellectual Products made. The last details for their improvement and completion have been established. For a more objective opinion, the partners who will evaluate the modules of the other partners from the Moodle platform were chosen by secret draw. The deadlines for evaluating the modules were also established on this occasion. The final form of the brochure was presented, we discussed the impact that the presentation of the SeeSaw application had on the teachers from the partner countries. This short meeting was beneficial for evaluating the project status and planning the next activities. Other partners will be using Nearpod, as tool for creating the eportofolios.

The next TPM meeting was set for May 8th-9th and will be hosted by the partner from Turkiye.

Luni 3 octombrie și marți 4 octombrie 2022, a avut loc la Porto, Portugalia, cea de-a 3-a întâlnire transnațională de proiect a proiectului Erasmus+ „Cu puțin ajutor...” Proiectul Erasmus+, ref nr 2020-1-PL01-KA226- SCH-095510.

În această întâlnire a proiectului, partenerii celor șapte țări implicate Belgia, Polonia, Spania, Bulgaria, Portugalia, Turcia și România au dezbătut Produsele Intelectuale realizate. Au fost stabilite ultimele detalii pentru îmbunătățirea și completarea lor. Pentru o opinie mai obiectivă, partenerii care vor evalua modulele celorlalți parteneri din platforma Moodle au fost aleși prin tragere la sorți secrete. Cu această ocazie au fost stabilite și termenele de evaluare a modulelor. A fost prezentată forma finală a broșurii, am discutat despre impactul pe care l-a avut prezentarea aplicației SeeSaw asupra profesorilor din țările partenere. Această scurtă întâlnire a fost benefică pentru evaluarea stadiului proiectului și planificarea următoarelor activități. Alți parteneri vor folosi Nearpod, ca instrument de creare a portofoliilor.

Următoarea întâlnire TPM a fost stabilită pentru 8-9 mai și va fi găzduită de partenerul din Turcia.Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page