top of page

LEAD- A new Erasmus+ KA210-ADU project approved

Asociatia Edulifelong, always involved in innovative ventures, is proud to announce its commitment in a new Erasmus+ project titled LEAD-Learning in difficult times, ref nr. 2021-2-TR01-KA210-ADU-000050028. The project, with a duration of 24 months, was submitted and approved by the Turkish National Agency and comprises a transnational collaboration among European organizations from five European countries (Finland, Romania, Ireland and Italy), under the coordination of Sakarya University, from Turkey.

The aim of the project is to provide educators with professional and personal development in order to improve their digital literacy and readiness.

In this context, it will be ensured that institutions providing adult education from different countries share their experiences. The focus will be on adults' self-learning skills. This skill will be developed by encouraging and teaching the use of distance education tools.

Asociația Edulifelong, mereu implicată în proiecte inovatoare, este mândră să își anunțe angajamentul într-un nou proiect Erasmus+ intitulat LEAD-Learning in difficult times, ref nr. 2021-2-TR01-KA210-ADU-000050028. Proiectul, cu o durată de 24 de luni, a fost depus și aprobat de Agenția Națională Turcă și cuprinde o colaborare transnațională între organizații europene din cinci țări europene (Finlanda, România, Irlanda și Italia), sub coordonarea Universității Sakarya, din Turcia. .

Scopul proiectului este de a oferi formatorilor o dezvoltare profesională și personală pentru a-și îmbunătăți alfabetizarea și pregătirea digitală.

În acest context, se va asigura că instituțiile care oferă educație pentru adulți din cele cinci țări își împărtășesc experiențele. Accentul se va pune pe abilitățile de auto-învățare ale adulților. Această abilitate se va dezvolta prin încurajarea și predarea utilizării instrumentelor de educație la distanță.

Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page