top of page

ValueMe hosted the 1st RESET meeting

RESET is a 24-month project co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union, ref no. 2020-1-NO01-KA226-SCH-094181.

While the Kick-off meeting for #RESET project took place online, due to the pandemic a few months ago, we were able to meet face to face on 1st and 2nd November 2021 in Sofia, Bulgaria. ValueMe was the hosting partner and despite the many challenges, they have managed to organize a very fruitful meeting.

The meeting was a great opportunity for the partners to finally get to know each other in person and to discuss all details related to the project's activities.

Moreover, the leading institution of each Intellectual Output presented to the rest of the partners the current situation for the outputs they are in charge of. Templates for the first and second Intellectual Outputs, have been presented by Asociatia Edulifelong and ValueMe, discussed and approved. Prios has shared their draft ideas for the e-communication tool, R3 and Edulab their view regarding R4 the Digital Friendly School Label.

Another important achievement was the visit at 51 Secondary school Elisaveta Bagriana, from Sofia, a good practice example of a school that has managed to be very successful while teaching remotely.

Our next meeting will take place online in December.

RESET este un proiect de 24 de luni cofinanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene, ref nr. 2020-1-NO01-KA226-SCH-094181.

În timp ce întâlnirea de lansare a proiectului #RESET a avut loc online, din cauza pandemiei acum câteva luni, ne-am putut întâlni față în față pe 1 și 2 noiembrie 2021 în Sofia, Bulgaria. ValueMe a fost partenerul găzdă și, în ciuda numeroaselor provocări, au reușit să organizeze o întâlnire foarte fructuoasă.

Întâlnirea a fost o oportunitate excelentă pentru ca partenerii să se cunoască în sfârșit personal și să discute toate detaliile legate de activitățile proiectului.

Mai mult, instituția de coordonare a fiecărui rezultat Intelectual a prezentat celorlalți parteneri situația actuală pentru rezultatele de care sunt responsabili. Șabloane pentru primul și al doilea rezultat intelectual, au fost prezentate de Asociația Edulifelong și ValueMe, discutate și aprobate. Prios și-a împărtășit ideile preliminare pentru instrumentul de comunicare electronică, R3 și Edulab viziunea lor cu privire la R4, eticheta „Digital Friendly Schools”.

O altă realizare importantă a fost vizita la școala Gimnazială 51 Elisaveta Bagriana, din Sofia, un exemplu de bună practică de școală care a reușit să aibă mare succes în timp predării la distanță.

Următoarea noastră întâlnire va avea loc online în decembrie.Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page