top of page

RESET- LTTA in Naples, Italy

Although most of the classrooms are equipped with digital education tools and smart boards are used, does not mean that a digital strategy is implemented!

Together with Veksttorget, the project coordinator, Verdal High School and Prios from Norway, ValueMe from Bulgaria, EduLab from Italy and Milli Eğitim Bakanlığı from Turkey, Asociatia Edulifelong has had the pleasure of both sharing our expertise and learning a lot within educational challenges proposed, and to discover new methods and solutions for the use of digital tools in the school environment.

It was especially interesting to get to work with teachers from 3 schools in Naples in the training.

The three days of training, 20-22 April 2022, were dedicated to learning about the correct use of technology in education in the context of applying a Digital Strategy in the schools. It has enabled us to test the solutions proposed as project results and to discuss about the development of the "Digital Friendly School", European Label.

A big thank you to the host, Edu Lab, for the great hospitality and organization, and other partners for great contributions.

The Erasmus Project “REinventing School Education Toward a digital world“ (RESET) will work closely with school management and teachers to investigate and develop solutions easy to implement. RESET is a 24-month project co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union, ref no. 2020-1-NO01-KA226-SCH-094181.

Deși majoritatea sălilor de clasă sunt dotate cu instrumente de educație digitală și sunt folosite table inteligente, nu înseamnă că este implementată o strategie digitală!

Împreună cu Veksttorget, coordonatorul proiectului, Liceul Verdal și Prios din Norvegia, ValueMe din Bulgaria, EduLab din Italia și Milli Eğitim Bakanlığı din Turcia, Asociația Edulifelong a avut plăcerea de a împărtăși expertiza și de a învăța foarte mult în cadrul provocărilor și metodelor educaționale. propuse, și de a descoperi noi soluții pentru utilizarea instrumentelor digitale în mediul școlar.

A fost deosebit de interesant să lucrez cu profesori de la 3 școli din Napoli la formare.

Cele trei zile de instruire, 20-22 aprilie 2022, au fost dedicate cunoașterii despre utilizarea corectă a tehnologiei în educație în contextul aplicării unei Strategii digitale în școli. Ne-au permis să testăm soluțiile propuse ca rezultate ale proiectului și să discutăm despre dezvoltarea „Digital Friendly School”, o etichetă europeană.

Mulțumim gazdei, Edu Lab, pentru ospitalitate și organizarea extraordinară, precum și celorlalti parteneri pentru contribuțiile extraordinare.

Proiectul Erasmus „Reinventarea educației școlare către o lume digitală” (RESET) va lucra îndeaproape cu conducerea școlii și profesorii pentru a investiga și dezvolta soluții ușor de implementat. RESET este un proiect de 24 de luni cofinanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene, ref nr. 2020-1-NO01-KA226-SCH-094181.


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page