top of page

#EARS project- 1st online Pre Kick-off meeting

The 1st online pre Kick-off meeting of the Erasmus+project #EARS (Educational Agreement as a Response to School Dropout), was held on 24nd of January 2022.

Participating in a project like this that aims to integrate various actions to combat premature school dropout will allow us to create an impact in this regard. The project is based on a previous application that was developed, tested and executed within the "Community Educational Pact" (Peco) in the Southeast District of Basso Ferrarese, northern Italy.

Countries like Spain (26.5%), Portugal (23.2%) and Malta (33.5%) have high premature dropout rates, while countries like Italy (18.2%) and Romania (17.5%)%) are constantly moving above the European average.

It was also an opportunity to get to know each other better and determine the upcoming activities in the project. Moreover we got acquainted with AdminProject, a tool that is going to be used for the project management and other project work.

More details about the project coming soon!

Prima întâlnire online pre-kick-off a proiectului Erasmus+ #EARS (Educational Agreement as a Response to School Dropout), a avut loc pe 24 ianuarie 2022.

Participarea la un astfel de proiect care are ca scop integrarea diferitelor acțiuni de combatere a abandonului școlar prematur ne va permite să creăm un impact în acest sens. Proiectul se bazează pe o aplicație anterioară care a fost dezvoltată, testată și executată în cadrul „Pactului Educațional Comunitar” (Peco) în districtul de sud-est Basso Ferrarese, nordul Italiei.

Țări precum Spania (26,5%), Portugalia (23,2%) și Malta (33,5%) au rate ridicate de abandon școlar prematur, în timp ce țări precum Italia (18,2%) și România (17,5%) se deplasează constant peste media europeană.

A fost și o oportunitate de a ne cunoaște mai bine și de a determina activitățile viitoare din proiect. Mai mult, ne-am familiarizat cu AdminProject, un instrument care va fi folosit pentru managementul proiectelor și alte lucrări de proiect.

Mai multe detalii despre proiect în curând!

Komentarze


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page