top of page

Day Zero- youth exchange in Turkey

În perioada 25.08-01.09.2021, echipa noastră formată din 6 români s-a deplasat în Aksaray, Turcia, ca parte a unui proiect de tineret Erasmus+, intitulat Day Zero. Alături de alți tineri din Italia, Lituania, Macedonia, Spania și bineînțeles Turcia, au participat la activități diverse, totul pentru a înțelege mai bine și aprofunda tematica proiectului.

Pentru mulți dintre noi această aventură a reprezentat și o oportunitate uriașă de a ne fixa și aprofunda capacitățile de comunicare într-o limbă străină, dar și de a cunoaște oameni și culturi noi.

Astfel, prima zi de activități a fost dedicată exclusiv cunoașterii și socializării. Acest lucru a fost posbili prin participarea la activități precum jocuri interactive, menite să ne scoată din zona de confort, să rupem barierele sociale și să începem legarea unor conexiuni semnificative.

Celelalte zile au fost dedicate tematicii proiectului, unde am început prin dezbaterea temei, cunoașterea sa, încercarea de a găsi soluții și/sau implementarea acestora. În acest proces am fost ajutați cu informații și de către 2 dintre profesorii Universității din Aksaray, specialiști cu care am putut interacționa și afla mai multe informații.

În aventura noastră ne-am bucurat și de o excursie în frumoasa și spectaculoasa regiune Capadoccia, o excursie de-a dreptul uimitoare și impresionanta, cei mai mulți dintre noi ajugând pentru prima dată acolo.

Am avut parte de asemenea de un proces de absorbție cultural mulțumită serilor culturale la care am luat parte.

Și de această dată am învățat lucruri noi, am legat prietenii și nu am uitat să ne distrăm.

Mulțumim organizatorilor, de la AKSARAY UNIVERSITY THEATRE CLUB pentru această frumoasă aventură!

Between 25.08-01.09.2021, our team of 6 Romanians traveled to Aksaray, Turkey, as part of an Erasmus + youth project, entitled Day Zero. Along with other young people from Italy, Lithuania, Macedonia, Spain and of course Turkey, we have participated in various activities, all to better understand and deepen the theme of the project.

For many of us, this adventure was a huge opportunity to fix and deepen our communication skills in a foreign language, but also to meet new people and cultures.

Thus, the first day of activities was dedicated exclusively to knowledge and socialization. This was made possible by participating in activities such as interactive games, meant to take us out of our comfort zone, break down social barriers and start making meaningful connections.

The other days were dedicated to the theme of the project, where we started by debating the topic, getting to know it, trying to find solutions and / or implementing them. In this process we were helped with information by 2 of the professors of the University of Aksaray, specialists with whom we were able to interact and find out more information.

In our adventure we also enjoyed a trip to the beautiful and spectacular region of Cappadocia, a truly amazing and impressive trip, most of us arriving there for the first time.

We also had a process of cultural absorption thanks to the cultural evenings I took part in.

And this time we learned new things, we made friends and we didn't forget to have fun.

Many thanks to the organizers, from AKSARAY UNIVERSITY THEATER CLUB for this beautiful adventure!

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page