top of page

KA201 “FINCH” approved...and ready to start

KA201- Strategic Partnerships for School Education-2019 “FINCH” - Family INvolvement in CHildren’s early education and care project was approved by Norwegian NA and will start its implementation soon.

The partnership in this project intent to develop different innovative approaches to help schools, students and families/parents to prevent ESL. We will work with systems, methodology and concrete tools to improve communication between school and families/parents. Project will work to improve pedagogy at schools, to enable students to have homework easier to deal with alone or together with parents. Finally, the project will develop software/App, which will collect data suitable to give schools early warning about students in danger of being an ESL.

KA201- Parteneriatul strategic pentru educația școlară-2019 „FINCH” - Implicarea familiei în proiectul de educație și îngrijire timpurie a copiilor a fost aprobat de Agentia Nationala norvegiană și va începe punerea în aplicare în curând. Consortiul din acest proiect intenționează să dezvolte diferite abordări inovatoare pentru a ajuta școlile, elevii și familiile / părinții să prevină abandonul școlar timpuriu. Vom lucra cu sisteme, metodologii și instrumente concrete pentru îmbunătățirea comunicării între școală și familii / părinți. Proiectul își propune îmbunătățirea pedagogiei în școli, pentru a permite elevilor să aibă acces la teme mai ușor, să se descurce singuri sau împreună cu părinții. În cele din urmă, proiectul va dezvolta un software / o aplicație, care va colecta date adecvate pentru a da școlilor un semnal de avertizare atunci când elevii sunt în pericol de a fi abandona școala timpuriu.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page