top of page

IBSPE 3rd project meeting

Are loc în aceste zile, in Whitney, Marea Britanie cea de-a treia întâlnire transnațională a partenerilor proiectului IBSPE în domeniul educației adulților, pentru a discuta activitățile desfășurate în aceste luni în toate organizațiile participante din Norvegia, Italia, Marea Britanie, Marea Britanie, Turcia, România și Spania. Produsele deja efectuate au fost evaluate și au fost stabilite termene pentru următoarele activități. Întâlnirea a fost organizată de Almond vocational link, care merită felicitări pentru ospitalitate. Proiectul este co-finanțat de programul Erasmus +.

These days, in Whitney, UK, the third transnational meeting of IBSPE project partners in the field of adult education was held to discuss the activities carried out during these months in all participating organizations in Norway, Italy, the United Kingdom Britain, Turkey, Romania and Spain. The products already done have been evaluated and deadlines have been set for the following activities. The meeting was organized by the Almond vocational link, which deserves congratulations on hospitality. The project is co-funded by the Erasmus + program.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page