top of page

SCHOOL QUESTIONNAIRE-SCHOOL DROPOUT

Stimate <administrator școlar, director, profesor, personal>,

Vă mulțumim pentru participarea la acest studiu. Acest chestionar solicită informații despre:

 •  Informații generale

 •  Climatul școlar

 •  Măsurile școlare de combatere a abandonului școlar

 •  Colaborarea cu alt personal/elevi ai școlii

 •  Factorii care duc la abandonul şcolar

Aceste informații vor ajuta la ilustrarea asemănărilor și diferențelor dintre grupurile de școli din diferite țări.

Chestionarul trebuie completat individual. Ar trebui să dureze maxim 30 de minute pentru a-l finaliza.

Răspunsurile dumneavoastră vor fi păstrate confidențiale!

Dear <school administrator, director, teacher, staff>,

Thank you for participating in this study. This questionnaire asks for information about:

 •  Background information

 •  School climate

 •  School's measures to combat school dropout

 •  Collaboration with other school staff/ students

 •  Factors that lead to school dropout

This information will help illustrate the similarities and differences between groups of schools from different countries.

The questionnaire should be completed individually. It should take maximum 30 minutes to complete.

Your answers will be kept confidential!Commentaires


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic
bottom of page