top of page

Perceptions of school education during the COVID-19 Lockdown: A Cross-Countries Comparison

The COVID-19 outbreak has affected all society in various domains, including education. Home confinement, school closures, and distance learning impacted students, teachers, and parents’ lives worldwide. In this study, we aimed to examine the impact of COVID-19-related restrictions on Italian, Hungarian, Bulgarian, Romanian, Polish, Lithuanian and Turkish students, their parents and teachers.

Due to Covid-19 the schools had to switch to online teaching, so we decided to survey the readiness to make this change. Do the students and teachers have the necessary equipment and knowledge? Is the cyber safety ensured? These were some of the questions we have asked.

To have a clear view of the situation and our findings take a look at our research!

survey_evaluation
.pdf
Download PDF • 25.19MB

Pandemia COVID-19 a afectat întreaga societate in diferite domenii, inclusiv educația. Izolarea la domiciliu, închiderea școlilor și învățarea la distanță au afectat viața elevilor, a profesorilor și a părinților din întreaga lume. În acest studiu, ne-am propus să examinăm impactul restricțiilor legate de COVID-19 asupra elevilor italieni, maghiari, bulgari, români, polonezi, lituanieni și turci, părinților și profesorilor lor.

Datorită Covid-19, școlile au trebuit să treacă la predarea online, așa că am decis să analizăm disponibilitatea de a face această schimbare. Elevii și profesorii au echipamentul și cunoștințele necesare? Este asigurată securitatea cibernetică? Acestea au fost câteva dintre întrebările pe care le-am pus.

Pentru a avea o vedere clară a situației și a constatărilor noastre, aruncați o privire asupra cercetărilor noastre!


Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page