top of page

New project...new inclusion strategies!

Within the "Far Beyond the Barriers" project, we will aim to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning for all. We will focus on the inclusion of students with learning difficulties and disabilities. First of all we aim to raise awareness in the society that individuals with disabilities regardless of their learning difficulties such as dyslexia, dyscalculia, dysgraphia ADHD, etc or learning disabilities can be educated with their non-disabled peers in the same setting, in the same school.

The project "Far beyond the barriers", ref nr 2021-2-PL01-KA220-SCH000048936 has been funded by the Polish National Agency under KEY ACTION 2 Partnerships for Cooperation, Cooperation Partnerships (KA220-SCH) within the School Education sector in the Erasmus + program, submitted by November 5, 2021.

It will be coordinated by Publiczna Szkola Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewinskiej w Pultusku, Poland in partnership with Asociatia Edulifelong from Targu Jiu, Romania, Saygın Eğitimciler ve Girişimciler Derneği, from Istanbul, Turkey and GENÇ GİRİŞİM EĞİTİM GENÇLIK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, from Ankara, Turkey.

Stay tuned for more information!


În cadrul proiectului „Far Beyond the Barriers”, vom urmări să asigurăm o educație incluzivă de calitate și echitabilă și să promovăm învățarea pe tot parcursul vieții pentru toți. Ne vom concentra pe includerea elevilor cu dificultăți de învățare și dizabilități. În primul rând ne propunem să conștientizăm societatea că persoanele cu dizabilități, indiferent de dificultățile lor de învățare, cum ar fi dislexia, discalculia, disgrafia ADHD etc. sau alte dizabilitățile de învățare, pot fi educate cu colegii lor fără dizabilități în același cadru, în același şcoală.

Proiectul „Far Beyond the Barriers”, ref nr 2021-2-PL01-KA220-SCH000048936 a fost finanțat de Agenția Națională Poloneză în cadrul ACȚIUNII CHEIE 2 Parteneriate pentru Cooperare, Parteneriate de Cooperare (KA220-SCH) în cadrul sectorului Educației școlare din Programul Erasmus +, depus până la 5 noiembrie 2021.

Acesta va fi coordonat de Publiczna Szkola Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewinskiej w Pultusku, Polonia, în parteneriat cu Asociația Edulifelong din Targu Jiu, România, Saygın Eğitimciler ve Girişimciler Derneği, din Istanbul, Turcia și GENÇ GİRİŞİM EĞİTİM GENÇLIK VE SPOR KULÜİBİ, din Ankara, Turcia

Rămâneți pe fază pentru mai multe informații!

Commenti


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page