top of page

Future Classrooms' Leadership- Kick off meeting was held in Pułtusk

The 1st transnational meeting of the FCL-Future Classrooms Leadership project, financed by the Polish Education System Development Fund under the ERASMUS+ program, was held in Pultusk, Poland, between 4-5 April 2022.

Representatives of all partner schools and cooperating institutions from North Macedonia, Bulgaria, Italy, Romania were hosted by the coordinating school in Poland at State Primary School No. Irena Szewińska. In Pułtusk on the first day we were greeted by Pułtusk's Mayor, Wojciech Gregorczyk and Deputy Mayor Mateusz Miłoszewski. Partnership agreements were signed between the coordinating school and the cooperating institutions.

During the working meeting, the guidelines and principles of cooperation were determined, as well as the distribution of tasks among the partners. The scope of first LTT and project tasks for each of the partners, as well as a detailed program of activities, was determined. After the meeting agenda items were discussed, a trip to Warsaw city center was organized.

It was a fruitful meeting, and we are grateful for the warm hospitability of our hosts.

Prima întâlnire transnațională a proiectului FCL-Future Classrooms Leadership, finanțat de Fondul de Dezvoltare a Sistemului Educațional Polonez în cadrul programului ERASMUS+, a avut loc la Pultusk, Polonia, în perioada 4-5 aprilie 2022.

Reprezentanții tuturor școlilor și instituțiilor partenere, din Macedonia de Nord, Bulgaria, Italia și România au fost găzduiți de școala coordonatoare din Polonia la Școala Primară de Stat Nr. Irena Szewińska.

În Pułtusk, în prima zi, am fost întâmpinați de primarul orașului Pułtusk, Wojciech Gregorczyk și de viceprimarul Mateusz Miłoszewski. Au fost semnate acorduri de parteneriat între școala coordonatoare și instituțiile partenere.

În cadrul ședinței de lucru au fost stabilite liniile directoare și principiile de cooperare, precum și repartizarea sarcinilor între parteneri. S-a stabilit domeniul de aplicare al primului LTT și al sarcinilor de proiect pentru fiecare dintre parteneri, precum și un program detaliat de activități. După ce au fost discutate punctele de pe ordinea de zi a întâlnirii, a fost organizată o excursie în centrul orașului Varșovia.

A fost o întâlnire fructuoasă și suntem recunoscători pentru ospitalitatea caldă a gazdelor noastre.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page