top of page

Conferință finală pentru IBSPE

Last project meeting in the European IBSPE project, focusing in improving basic skills among employees, took place this week in Trabzon, Turkey. Too many adults struggle with reading, writing, numeracy, digital skills etc. giving them fewer options in our rapid changing societies and work life. This project lead by Prios Kompetanse AS, has developed many innovative practical tools and methods to improve training of these skills. In Trabzon our fantastic partner, Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün , arranged the final conference, where all partners presented their work and guest speakers from Trabzon University gave us the latest research within project topic. More than 60 participants took part in this event, eager to make a difference in their local society. Methods, tools and practical tip will be available on our website www.ispbe.org soon.

Ultima întâlnire transnațională în cadrul proiectului european IBSPE, cu accent pe îmbunătățirea abilităților de bază în rândul angajaților, a avut loc săptămâna aceasta în Trabzon, Turcia. Prea mulți adulți se luptă cu cititul, scrisul, numerația, abilitățile digitale etc., avînd astfel mai puține opțiuni în societățile noastre în schimbare rapidă și la locul de muncă. Acest proiect coordonat de Prios Kompetanse AS, a dezvoltat multe instrumente și metode practice inovatoare pentru îmbunătățirea acestor abilități. În Trabzon, partenerul nostru, Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, a organizat conferința finală, unde toți partenerii și-au prezentat rezultatele, iar vorbitorii invitați de la Universitatea Trabzon ne-au oferit cele mai recente cercetări pe tematica proiectului. Peste 60 de participanți au luat parte la acest eveniment, dornici să facă diferența în societatea locală. Metodele, instrumentele și sfaturile practice vor fi disponibile în curând pe site-ul nostru www.ispbe.org.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page