top of page

Oportunități ale folosirii MOOC

Ziua a patra petrecuta in Bruxelles de catre echipa proiectului NESTT a debutat cu trecerea în revistă a diverselor metode de perfecționare pentru profesorii din Europa, în baza unui raport oficial întocmit de instituția gazdă, European Schoolnet (EUN). Ulterior au fost prezentate modalități de dezvoltare a abilităților personale ale cadrelor didactice prin utilizarea rațională a calculatorului. După o vizualizare a ceea ce înseamnă conceptul MOOC, s-a trecut la detalierea implementării MOOC în cadrul proiectului NESTT.

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page