top of page

Profesorii fac diferența!

În cea de-a doua zi a proiectului NESTT, au fost prezentate materiale privind conceptul de ”teachers training in Europe”, susținute de către toți partenerii implicați în proiect: Polonia, România, Belgia și Portugalia, reliefându-se necesitatea educației permanente/de-a lungul vieții, alături de forme inițiale de formare profesională. Discuțiile au fost centrate pe diferențele dintre sistemele educaționale ale celor patru state europene – din perspectiva necesității de formare și/sau perfecționare a cadrelor didactice.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page