top of page

Întâlnirea Finală a Proiectului FLY în Karditsa, Grecia

A doua Întâlnire Proiect Transnațional (TPM) pentru proiectul Financial Literacy for Immigrant Women (FLY) s-a desfășurat în Karditsa, Grecia, având drept obiectiv principal evaluarea progresului și elaborarea strategiilor pentru fazele finale ale proiectului.Partenerii reprezentând Grecia, Norvegia, Turcia și România au efectuat o revizuire cuprinzătoare a executării sarcinilor și au deliberat asupra obiectivelor atinse. Rapoartele de analiză au fost rafinate pentru a asigura precizia și relevanța acestora. Finalizarea Pachetelor de Lucru (WP3 și WP4) a semnalat un avans semnificativ în progresul proiectului. Dezbaterea asupra Setului de Instrumente Digitale, destinat să doteze femeile imigrante cu cunoștințe financiare esențiale, a avut loc și a fost îmbogățită ulterior.

Partenerii au examinat cronologia proiectului și respectarea termenelor limită stipulate în Diagrama Gantt pentru a asigura coerența cu obiectivele proiectului. Evaluarea feedback-ului din etapa de pilotare a informat ajustările și îmbunătățirile necesare intervențiilor proiectului. Compilarea Rapoartelor de Pilotare a oferit informații valoroase cu privire la eficacitatea eforturilor proiectului.

S-au explorat strategii privind diseminarea rezultatelor proiectului, accentuând importanța abordării direcționate ca element pivotal. Atelierele, seminarele și inițiativele de implicare comunitară au fost identificate ca canale esențiale pentru a ajunge eficient la femeile imigrante.

Au fost elaborate planuri pentru dezvoltarea, revizuirea și trimiterea Raportului Final al proiectului FLY, programată pentru luna aprilie. Țările partenere s-au angajat în eforturi colaborative pentru documentarea și schimbul de bune practici. Întâlnirea finală a marcat un moment crucial în evoluția proiectului, unind partenerii pentru a evalua progresul și a elabora strategii pentru fazele finale ale proiectului. Accentuând rezultatele tangibile și strategiile bazate pe dovezi, întâlnirea a subliniat o dedicare comună de a sprijini femeile imigrante prin educație financiară. Plecând din Karditsa, partenerii poartă cu ei un sentiment revitalizat de scop și hotărâre de a iniția schimbări semnificative în viața femeilor imigrante din întreaga Europă.


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page